Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Μεσόγειος

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου

Η ιστορία της περιοχής της Μεσογείου είναι η ιστορία της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών και των ανθρώπων από τα εδάφη γύρω από την Μεσόγειο Θάλασσα, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των κεντρικών μεταφορών, του εμπορίου  και των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ διαφορετικών λαών, που περιλαμβάνει τρεις ηπείρους:  τη Δυτική Ασίατη Βόρεια Αφρική, και τη Νότια Ευρώπη. Η ιστορία της είναι σημαντική για την κατανόηση της προέλευσης και ανάπτυξης του πολιτισμού.

Γεωγραφικά τοποθετημένη στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου, η Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτιστική ζωή της διαμορφώνονταν σε μεγάλο βαθμό μέσα από αυτή τη στενή σχέση.


πηγή: wikipedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου